Dodávame vám elektrinu a plyn

Trh s elektrinou a plynom sa v posledných rokoch na Slovensku výrazne zmenil. Prišla konkurencia.

Časy, kedy bolo možné nakúpiť elektrinu alebo plyn len od jedného dodávateľa a len za podmienok, ktoré on oznámil, sú definitívne preč. Nakupovať energie je dnes možné  od rôznych subjektov, konkurencia je na trhu veľmi silná.

V snahe podporovať rozvoj konkurenčného prostredia a dosiahnuť čo najlepšie postavenie dodávateľov elektriny vo vzťahu s ostatnými subjektami elektroenergetiky založili na začiatku roku 2010 spoločnosti ČEZ Slovensko, s.r.o., Bratislava, Magna E. A., s.r.o., Piešťany a SE Predaj, s.r.o., Bratislava Združenie dodávateľov elektriny.

V roku 2012 sa predmet činnosti združenia rozšíril aj na dodávky plynu a preto sa premenovalo na Združenie dodávateľov energií. To má v súčasnosti 9 riadnych a 3 pridružených členov.

Ciele združenia

Základným cieľom Združenia je vytvorenie efektívneho konkurenčného prostredia na trhu s elektrinou a plynom, ktoré bude poskytovať rovnaké podmienky pre všetkých dodávateľov energií. Výsledkom takéhoto prostredia bude súťaž dodávateľov energií a nižšie ceny elektriny a plynu pre ch spotrebiteľov.

Jedným z hlavných cieľov Združenia je aj odstránenie rôznych deformácií trhu s elektrinou súvisiacich s nekalou súťažou, klamlivou reklamou, nekvalifikovaným podomovým predajom, či zneužívaním dominantného prostredia na trhu.

icon_ciel3

Združenie koordinuje činnosť a chráni práva a záujmy svojich členov - dodávateľov elektriny a plynu koncovým zákazníkom na území Slovenska a podporuje rozvoj konkurenčného prostredia na trhu s elektrinou a na trhu s plynom.

Združenie je síce otvorené všetkým dodávateľom elektriny a plynu, ale podmienkou členstva v Združení je súhlas so stanovami Združenia a s Etickým kódexom Združenia.

Zobraziť etický kódex
etický kódex

Aktuality

Členovia

MAGNA ENERGIA a.s.

MAGNA ENERGIA a.s.

Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany

Tel: 033/7720731

Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.

Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.

Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava

Tel: 02/58663824

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Tel: 0850 111 363

Pow-en, a.s.

Pow-en, a.s.

Prievozská 4B, 821 09 Bratislava 2

Tel: 0850 555 775

ELGAS, s.r.o.

ELGAS, s.r.o.

Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava

Tel: 02/49493270

EP ENERGY TRADING, a.s. organizačná zložka

EP ENERGY TRADING, a.s. organizačná zložka

Pribinova 25, 811 09 Bratislava

Tel: 02/33553515

TWINLOGY s.r.o.

TWINLOGY s.r.o.

Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina

Tel: 0850 820 777

Energie2, a.s.

Energie2, a.s.

Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava

Tel: 0850 166 066

Veolia Energia Slovensko, a.s.

Veolia Energia Slovensko, a.s.

Einsteinova 21, 851 01 Bratislava

Tel: 02/68207233

Výkonná rada

Výkonným orgánom Združenia je výkonná rada. Jej členmi sú:

Jana Ambrošová

predsedníčka ZDE a výkonnej rady

Martina Olejníková

členka výkonnej rady

Martin Kumpan

člen výkonnej rady

Peter Kalman

člen výkonnej rady

Lukáš Moravčík

člen výkonnej rady

Kontaktujte nás

ZDE - Združenie dodávateľov energií

ZDRUŽENIE DODÁVATEĽOV ENERGIÍ

Závodská cesta 2945/38
010 01 Žilina
IČO: 45 733 376

ZDE je registrované v Registri záujmových združení právnických osôb Ministerstva vnútra SR, sekcie verejnej správy. Registrovým úradom je Okresný úrad Nitra.

Stiahnuť stanovy