Hľadáte dôveryhodného dodávateľa energií?

Pre odberateľa je vždy dobrá správa, keď o neho dodávatelia súperia, predbiehajú sa v tom, kto ponúkne lepšiu cenu, platobné podmienky, energetické poradenstvo a celkovo osobnejší prístup. Posledné roky sa to na Slovensku darilo a z konkurencie na trhu s energiami profitovali mnohí podnikatelia, či domácnosti. 

V snahe podporovať rozvoj konkurenčného prostredia a dosiahnuť rovnocenné postavenie dodávateľov elektriny vo vzťahu k ostatným subjektom elektroenergetiky založili na začiatku roku 2010 spoločnosti ČEZ Slovensko, s.r.o., Bratislava, Magna E. A., s.r.o., Piešťany a SE Predaj, s.r.o., Bratislava Združenie dodávateľov elektriny.

V roku 2012 sa predmet činnosti združenia rozšíril aj na dodávky plynu a preto sa premenovalo na Združenie dodávateľov energií. To má v súčasnosti 10 riadnych a 4 pridružených členov.

Združenie dodávateľov energií sa snaží o to, aby na maloobchodnom trhu s energiami prebiehala efektívna hospodárska súťaž a aby sa nevrátili časy, keď si zákazník svojho dodávateľa vyberať nemohol.

Chcem sa stať členom

Ste držiteľom povolenia na dodávku elektriny alebo na dodávku plynu a chcete priložiť ruku k dielu na udržiavaní efektívneho trhu s energiami a férovej hospodárskej súťaže? Členstvo v ZDE Vám umožní prístup k operatívnym informáciám o dianí na slovenskom energetickom trhu a možnosť participovať na rokovaniach so zástupcami štátu a energetických inštitúcií.

Stať sa členom je jednoduché, stačí vyplniť  PRIHLÁŠKA  a zaslať ju na zde@zde.sk.

Ciele združenia

Základným cieľom Združenia je vytvorenie efektívneho konkurenčného prostredia na trhu s elektrinou a plynom, ktoré bude poskytovať rovnaké podmienky pre všetkých dodávateľov energií. Výsledkom takéhoto prostredia bude súťaž dodávateľov energií a nižšie ceny elektriny a plynu pre ch spotrebiteľov.

Jedným z hlavných cieľov Združenia je aj odstránenie rôznych deformácií trhu s elektrinou súvisiacich s nekalou súťažou, klamlivou reklamou, nekvalifikovaným podomovým predajom, či zneužívaním dominantného prostredia na trhu.

icon_ciel3

Združenie koordinuje činnosť a chráni práva a záujmy svojich členov - dodávateľov elektriny a plynu koncovým zákazníkom na území Slovenska a podporuje rozvoj konkurenčného prostredia na trhu s elektrinou a na trhu s plynom.

ZDE je síce otvorené všetkým dodávateľom elektriny a plynu, ale podmienkou členstva v ZDE je súhlas so stanovami ZDE a s Etickým kódexom ZDE.

Zobraziť etický kódex
etický kódex

Aktuality

Členovia

ELGAS, s.r.o.

ELGAS, s.r.o.

Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava

Tel: 02/49493270

Energie2, a.s.

Energie2, a.s.

Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava

Tel: 0850 166 066

EP ENERGY TRADING, a.s. organizačná zložka

EP ENERGY TRADING, a.s. organizačná zložka

Pribinova 25, 811 09 Bratislava

Tel: 02/33553515

Greenlogy a.s.

Greenlogy a.s.

Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina

Tel: 02/3305 6444

MET Slovakia a.s.

MET Slovakia a.s.

Rajská 7, 811 08 Bratislava

Tel: +421 2 2092 1688

KOMTERM Slovensko, a. s.

KOMTERM Slovensko, a. s.

Na stanicu 22, 010 09 Žilina

Tel: +421 417 232 672

MAGNA ENERGIA a.s.

MAGNA ENERGIA a.s.

Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany

Tel: 033/7720731

Pow-en, a.s.

Pow-en, a.s.

Prievozská 4B, 821 09 Bratislava 2

Tel: 0850 555 775

Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.

Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.

Pribinova 40, 811 09 Bratislava

Tel: 02/58663824

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Tel: 0850 111 363

Stredoslovenská energetika, a. s.

Stredoslovenská energetika, a. s.

Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Tel: 0850 123 555

Veolia Energia Slovensko, a.s.

Veolia Energia Slovensko, a.s.

Einsteinova 21, 851 01 Bratislava

Tel: 02/68207233

Východoslovenská energetika a.s.

Východoslovenská energetika a.s.

Mlynská 31, 042 91 Košice

Tel: 0850 123 333

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Tel: 02/ 2029 2000

Výkonná rada

Výkonným orgánom ZDE je výkonná rada. Jej členmi sú:

Jana Ambrošová

predsedníčka ZDE a výkonnej rady

Martina Olejníková

členka výkonnej rady

Martin Kumpan

člen výkonnej rady

Lukáš Moravčík

člen výkonnej rady

Kontaktujte nás

ZDE - Združenie dodávateľov energií

ZDRUŽENIE DODÁVATEĽOV ENERGIÍ

Závodská cesta 2945/38
010 01 Žilina
IČO: 45 733 376

ZDE je registrované v Registri záujmových združení právnických osôb Ministerstva vnútra SR, sekcie verejnej správy. Registrovým úradom je Okresný úrad Žilina.

Stiahnuť stanovy