Dodávame plyn a elektrinu do vašich domácností a firiem

Trh s elektrinou a plynom sa v posledných rokoch na Slovensku výrazne zmenil. Prišla konkurencia.

Časy, kedy bolo možné nakúpiť elektrinu alebo plyn len od jedného dodávateľa a len za podmienok, ktoré on oznámil, sú definitívne preč. Nakupovať energie je dnes možné  od rôznych subjektov, konkurencia je na trhu veľmi silná.

V snahe podporovať rozvoj konkurenčného prostredia a dosiahnuť čo najlepšie postavenie dodávateľov elektriny vo vzťahu s ostatnými subjektami elektroenergetiky založili na začiatku roku 2010 spoločnosti ČEZ Slovensko, s.r.o., Bratislava, Magna E. A., s.r.o., Piešťany a SE Predaj, s.r.o., Bratislava Združenie dodávateľov elektriny.

V roku 2012 sa predmet činnosti združenia rozšíril aj na dodávky plynu a preto sa premenovalo na Združenie dodávateľov energií. To má v súčasnosti 13 členov.

Ciele združenia

Základným cieľom Združenia je vytvorenie efektívneho konkurenčného prostredia na trhu s elektrinou a plynom, ktoré bude poskytovať rovnaké podmienky pre všetkých dodávateľov energií. Výsledkom takéhoto prostredia bude súťaž dodávateľov energií a nižšie ceny elektriny a plynu pre ch spotrebiteľov.

Jedným z hlavných cieľov Združenia je aj odstránenie rôznych deformácií trhu s elektrinou súvisiacich s nekalou súťažou, klamlivou reklamou, nekvalifikovaným podomovým predajom, či zneužívaním dominantného prostredia na trhu.

icon_ciel3

Združenie koordinuje činnosť a chráni práva a záujmy svojich členov - dodávateľov elektriny a plynu koncovým zákazníkom na území Slovenska a podporuje rozvoj konkurenčného prostredia na trhu s elektrinou a na trhu s plynom.

Združenie je síce otvorené všetkým dodávateľom elektriny a plynu, ale podmienkou členstva v Združení je súhlas so stanovami Združenia a s Etickým kódexom Združenia.

Zobraziť etický kódex
etický kódex

Aktuality

Členovia

MAGNA ENERGIA, a.s.

MAGNA ENERGIA, a.s.

Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany

Tel: +421 33 772 0731

Mob: +421 948 330 530

Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.

Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.

Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava

Tel: +421 2 58 66 38 37

Fax: +421 2 58 66 38 24

Mob: +421 911 565 295

ČEZ SLOVENSKO, s.r.o.

ČEZ SLOVENSKO, s.r.o.

Gorkého 3, 811 01 Bratislava

Tel: +421 2 5443 2656

Fax: +421 2 5443 2651

Mob: +421 917 504 353

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava

Tel: +421 2 6262 1111

Mob: +421 907 839 901

VNG SLOVAKIA, s.r.o.

VNG SLOVAKIA, s.r.o.

Seberíniho 2, 82103 Bratislava

Tel: +421 2 4363 3130

Mob: +421 903 760 017

Železnice Slovenskej republiky

Železnice Slovenskej republiky

Klemensova 8, 81361 Bratislava

Tel: +421 2 2029 7445

Mob: +421 911 412 460

POW-EN, a.s.

POW-EN, a.s.

Prievozská 4D, 821 09 Bratislava

Tel: +421 2 3222 3931

Fax: +421 2 3222 3910

Mob: +421 918 600 733

ELGAS, k.s.

ELGAS, k.s.

Pekná cesta 6, 834 09 Bratislava

Tel: +421 2 4949 3253

Fax: +421 2 4949 3250

Mob: +421 911 994 064

EP ENERGY TRADING, a.s. organizačná zložka

EP ENERGY TRADING, a.s. organizačná zložka

Pribinova 25, 811 09 Bratislava

Tel: +421/907 703 113

Fax: +421/907 703 113

TWINLOGY s.r.o.

TWINLOGY s.r.o.

Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina

Tel: 0850 820 777

Výkonná rada

Výkonným orgánom Združenia je výkonná rada. Jej členmi sú:

Michal Hudec

predseda združenia

Lukáš Moravčík

člen výkonnej rady

Martin Kumpan

člen výkonnej rady

Igor Nagy

člen výkonnej rady

Matej Matulay

člen výkonnej rady

Kontaktujte nás

ZDE - Združenie dodávateľov energií

ZDRUŽENIE DODÁVATEĽOV ENERGIÍ

Cintorínska 1473/5
949 01 Nitra
IČO: 45 733 376
DIČ: 212 028 2516

Stiahnuť stanovy